Agencja Komunalna Sp. z o.o.

A A A

Modernizacja składowiska odpadów - podsumowanie

 Zakończenie projektu.

Agencja Komunalna Sp. z o.o. w Brzeszczach informuje o zakończeniu realizacji projektu pn. „Modernizacja składowiska odpadów w gminie Brzeszcze”.
Podsumowaniem projektu była konferencja prasowa, która odbyła się w dniu 28 października 2011 roku na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Brzeszczach, połączona z prezentacją obiektów i sprzętu nabytych w ramach projektu.
Projekt był realizowany w okresie od 28.10.2008 do 31.10.2011 przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Działanie 7.3 Gospodarka odpadami.

 Projekt miał na celu dostosowanie działalności składowiska do wymogów unijnej dyrektywy „odpadowej” /Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE z 22 listopada 2008 r. nr L 312/3)/ i polegał na:
  • modernizacji i rozbudowie budynku socjalno-biurowego,
  • utwardzeniu i odwodnieniu placów magazynowych dla kompostowni i sortowni,
  • zakupie niezbędnego sprzętu, tj. kompaktora, prasy hydraulicznej, koparko-ładowarki, rozdrabniarki, przesiewacza, przerzucarki oraz traktora.
Umowę o dofinansowanie pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Agencją Komunalną Sp. z o.o. podpisano w dniu 11.05.2010 r.
Całkowita wartość projektu: 6.239.052,24 zł
Dofinansowanie: 4.238.912,51 zł, w tym z EFRR: 3.603.075,63 zł
W rezultacie zrealizowania inwestycji gmina Brzeszcze posiada zmodernizowane składowisko odpadów komunalnych, w tym kompostownię. Pozostałe efekty zrealizowania projektu:
  • Zwiększenie zatrudnienia o min. 3 osoby;
  • Zwiększenie odzysku odpadów komunalnych i przekazywanie ich do produkcji paliwa alternatywnego;
  • Zwiększenie odzysku kompostu;
  • Zmniejszenie uciążliwości zapachowej składowiska poprzez lepszą stabilizację tlenową frakcji organicznej podsitowej;
  • Zmniejszenie o 75% masy dotychczas składowanych odpadów.
Budynek
Budynek
Budynek
Budynek
Budynek
Budynek
Budynek
Budynek
Budynek
Budynek
Plac
Plac
Plac
Plac
Plac
Plac
Kompaktor
Kompaktor
Kompaktor
Kompaktor
Prasa hydrauliczna
Prasa hydrauliczna
Prasa hydrauliczna
Prasa hydrauliczna
Prasa hydrauliczna
Prasa hydrauliczna
Koparko - ładowarka
Koparko - ładowarka
Koparko - ładowarka
Koparko - ładowarka
Koparko - ładowarka
Koparko - ładowarka
Rozdrabniarka
Rozdrabniarka
Rozdrabniarka
Rozdrabniarka
Rozdrabniarka
Rozdrabniarka
Przesiewacz
Przesiewacz
Przesiewacz
Przesiewacz
Przerzucarka
Przerzucarka
Przerzucarka
Przerzucarka
Traktor
Traktor
Traktor
Traktor
Traktor
Traktor
Tablica pamiątkowa
Tablica pamiątkowa
Tablica pamiątkowa
Tablica pamiątkowa
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja

Skanuj kod za pomocą urządzenia mobilnego
i przeglądaj nasze informacje w specjalnej wersji mobilnej.

Polityka cookies 2021 © Agencja Komunalna Sp. z o.o. realizacja: Wdesk
Zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies