Agencja Komunalna Sp. z o.o.

A A A

Prehistoria - przed 1994 rokiem – MPGKiM

W latach pięćdziesiątych XX wieku w kopalni „Brzeszcze” nastąpił szybki wzrost wydobycia węgla, co wiązało się z jej modernizacją, inwestycjami i wzrostem zatrudnienia. W ślad za tym w Brzeszczach przybywało mieszkańców, rozbudowywało się Osiedle, więc wzrastało zapotrzebowanie na usługi komunalne.
 • Od 1955 roku sprawami tymi zajmował się Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy Prezydium Osiedlowej Rady Narodowej, który...
 • ...w 1957 roku został przekształcony w Osiedlowy Zakład Gospodarki Komunalnej.
 • Na początku lat sześćdziesiątych uruchomiono składowisko odpadów na Alei Dworskiej w Brzeszczach (za torami kolejowymi prowadzącymi do kopalni „Jawiszowice”).

W roku 1962, z dniem 18 lipca, Brzeszcze otrzymały prawa miejskie.*

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Brzeszczach rozpoczęło działalność z dniem 1 stycznia 1964**. Na stanowisko dyrektora powołano p. Władysława Zająca, na zastępcę dyrektora p. Andrzeja Jabłońskiego a na Główną Księgową p. Helenę Wołowiec. Siedzibę Przedsiębiorstwa zlokalizowano w starym budynku dworskim Habsburgów przy ulicy Kościelnej nr 1, a place składowe w dworskim sadzie i na polu uprawnym. Już w latach sześćdziesiątych na terenie byłego sadu wybudowano warsztat i magazyny.

Dla utrzymania czystości w mieście przedsiębiorstwo otrzymało samochód do wywozu nieczystości stałych, ciągnik z naczepą asenizacyjną oraz samochód - polewaczkę. Sprzęt mechaniczny i tabor samochodowy do robót drogowych wypożyczano z sąsiednich przedsiębiorstw.
Na początku MPGK oparło swoją działalność na pięciu jednostkach organizacyjnych:
 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji;
 2. Zakład Oczyszczania Miasta;
 3. Zakład Rozdzielni Gazu;
 4. Zakład Obsługi Urządzeń Komunalnych;
 5. Zakład Hale i Targowiska;

 • W połowie 1965 roku utworzony został Zakład Pogrzebowy, który świadczył usługi związane z pochówkiem, wynajmował autokarawan, a także wytwarzał trumny.
 • Od 1 stycznia 1967 roku Zakład Rozdzielni Gazu przeszedł do Gazownictwa.
 • W 1972 roku oddano do użytku mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków, obsługującą kanalizację z Osiedla.
 • Od 1 stycznia 1973 połączono MPGK oraz Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i od tej daty połączona firma zmieniła nazwę na MPGKiM.

W pierwszym roku działalności (1964) zatrudnienie ogółem wynosiło 70 pracowników, w tym 15 umysłowych, w drugim (1965) – 74 pracownikow, w tym 13 umysłowych. W 1965 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji MPGK dostarczył mieszkańcom 565 tys. m3 wody, eksploatował 31 km sieci wodociągowej i 5 km sieci kanalizacyjnej.

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, obok podstawowej działalności Przedsiębiorstwa, którą było utrzymanie porządku i czystości w mieście oraz wywóz nieczystości
stałych i płynnych, najbardziej prężnie działał Zakład Drogowy. Wykonywano nowe nawierzchnie dróg i chodników. Masę asfaltową wytwarzano we własnym zakresie w kotłach, tzw „rajzerach”. We własnej betoniarni produkowano płytki i obrzeża chodnikowe, krawężniki, trylinkę a także rury betonowe. Nawierzchnie tłuczniowe wykonywano z przepalonego łupka z hałd kopalnianych. Do budowy i remontów dróg używano też kamień łamany, tłuczeń granitowy, kliniec, kostkę granitową. Materiały te były wówczas sprowadzane koleją i ze stacji w Jawiszowicach zwożone do magazynu. Można przyjąć, że zmiana wizerunku Brzeszcz w tym okresie, z wioski tonącej w błocie na schludne i czyste miasteczko, w znacznym stopniu była efektem działania MPGK / MPGKiM..

Tabor samochodowy i sprzęt był w większości stary, wymagający ciągłych remontów, które wykonywane były we własnym warsztacie mechanicznym. Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych rozpoczęto przystosowanie budynku byłej gorzelni w zabudowaniach dworskich dla potrzeb biura i pomieszczeń socjalnych dla pracowników produkcyjnych. Na początku roku 1979 budynek starego dworu został wyburzony. Pod koniec roku 1983 uruchomiono zakładową stację paliw.
 • Od 1 stycznia 1970 dyrektorem został p. Wacław Pawłowski.
 • W 1975 roku, od 1 kwietnia, w ramach centralizacji, firma znalazła się pod zarządem Powiatowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Oświęcimiu, którego dyrektorem był p. Tadeusz Małek.
 • Za kilka miesięcy nastąpiła reforma administracyjna, polegająca na likwidacji powiatów, a Brzeszcze znalazły się w województwie katowickim.
 • W efekcie, od 1 stycznia 1976 staliśmy się Oddziałem PGKiM w Czechowicach - Dziedzicach, którego dyrektorem był p. Mieczysław Dzierżawa, a dyrektorem Oddziału p. Tadeusz Wawro.
 • W tym momencie odłączono od firmy Zakład Wodociągów i Kanalizacji i włączono go do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach, Zakład nr 4 w Tychach, z którego w późniejszych latach powstało Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach.
 • Od 01.07.1977 dyrektorem Oddziału został p. Erwin Grzywa, ktoremu zawdzięczamy ponowne usamodzielnienie się Przedsiębiorstwa w roku 1980.
 • Od 1 stycznia 1981 kolejnym dyrektorem został p. Leszek Kózka i był nim do końca 1989 roku.
 • Od 1990 dyrektorem był p. Stanisław Leszczyński.
 • W 1994 zastąpił go p. Adam Papiurek.

W tym czasie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej postawiono w stan likwidacji, a na jego bazie powstały dwie spółki:
 1. Agencja Komunalna Sp. z o.o.*** rozpoczęła działalność 12 lipca 1994 (data wpisu do Rejestru Handlowego). Prezesem został p. Adam Papiurek;
 2. Agencja Mieszkaniowa Sp. z o.o.


Opracował Grzegorz Baczkowski, maj 2008.

_______________________________________
* Brzeszcze zostały zaliczone do miast rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 07.07.1962. Rozporządzenie to weszło w życie z dniem ogłoszenia , tj 18 lipca 1962 (Dz.U. Nr 41, poz. 188).
** Na podstawie uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z 29.11.1963.
*** Umowa Spółki została zawarta aktem notarialnym z 13 maja 1994.

Skanuj kod za pomocą urządzenia mobilnego
i przeglądaj nasze informacje w specjalnej wersji mobilnej.

Polityka cookies 2020 © Agencja Komunalna Sp. z o.o. realizacja: Wdesk
Zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies